School voor iedereen
Welkom op de website van de 10e Montessorischool de Meidoorn in Amsterdam. De Meidoorn werd gesticht in 1949. Sinds 1 augustus 2007 valt de school onder stichting ‘Amsterdam-West Binnen de Ring’. Alle scholen onder dit Bestuur hebben het karakter van een openbare school.
25 november 2015
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
3 december 2015
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. De school wordt versierd voor het Sinterklaasfeest
4 december 2015
De leerlingen zijn om 13.00 uur vrij.
9 december 2015
Knutselactiviteiten door de hele school waarbij leerlingen elkaar begeleiden. Er is altijd ook hulp van ouders nodig: Kun je helpen? Laat het ons weten: ouderraadmeidoorn@gmail.com of via postvak directiekamer
17 december 2015
De leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
19 december 2015 t/m 3 januari 2016
Fijne feestdagen voor iedereen!