School voor iedereen
Welkom op de website van de 10e Montessorischool de Meidoorn in Amsterdam. De Meidoorn werd gesticht in 1949. Sinds 1 augustus 2007 valt de school onder stichting ‘Amsterdam-West Binnen de Ring’. Alle scholen onder dit Bestuur hebben het karakter van een openbare school.
24 september 2014
Alle leerlingen vrij.
8 oktober 2014
8 oktober 2014
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
9 oktober 2014
13 t/m 17 oktober 2014
5 november 2014
Vandaag zijn alle leerlingen vrij!
12 november 2014
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
17 november 2014
Schoolkeuze en inschrijving in het voortgezet onderwijs 19.00-20.00 uur