School voor iedereen
Welkom op de website van de 10e Montessorischool de Meidoorn in Amsterdam. De Meidoorn werd gesticht in 1949. Sinds 1 augustus 2007 valt de school onder stichting ‘Amsterdam-West Binnen de Ring’. Alle scholen onder dit Bestuur hebben het karakter van een openbare school.
4 september 2015
Vandaag krijgt de middenbouw muziekles in de klas.
9 september 2015
De OB en de MB hebben vandaag sportdag groep.
11 september 2015
Vandaag krijgt de middenbouw theaterlessen.
14 september 2015
Vandaag krijgt de onderbouw muziekles in de klas.
16 september 2015
De TB en BB hebben vandaag sportdag.
30 september 2015
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
12 oktober 2015
In deze week zijn de 10-minuten gesprekken (zonder verslagboekje) met de ouders van de leerlingen van groep 2, 4, 6 en 8
14 oktober 2015
Op woensdag 14 oktober 2015 organiseren wij voor het eerst een ‘opa en oma’- ochtend. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar in de personeelsruimte / bibliotheek. Na een welkomstwoordje door de directie mogen de grootouders een kijkje gaan nemen in de klas van hun kleinkind(eren). De kleinkind(eren) zullen hun werkjes laten zien en wellicht kan er een lesje gegeven worden! Alle opa’s en oma’s zijn van 9.00 uur tot 9.30 uur van harte welkom in de groep(en) van hun kleinkind(eren). Na het klassenbezoek is er opnieuw koffie/thee in de personeelsruimte. Om 10.00 uur zullen we de grootouders gedag zeggen. Wij hopen op vele grootouders!
17 t/m 25 oktober 2015
26 oktober 2015
Alle leerlingen vrij.
28 oktober 2015
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
2 november 2015
Als u voor uw kind geen tandarts hebt, kunt u gebruik maken van de diensten van de schooltandarts. Tweemaal per jaar komt deze de leerlingen, die toestemming van hun ouders hebben, op school controleren.
3 november 2015
Als u voor uw kind geen tandarts hebt, kunt u gebruik maken van de diensten van de schooltandarts.Tweemaal per jaar komt deze de leerlingen, die toestemming van hun ouders hebben, op school controleren.