School voor iedereen
Welkom op de website van de 10e Montessorischool de Meidoorn in Amsterdam. De Meidoorn werd gesticht in 1949. Sinds 1 augustus 2007 valt de school onder stichting ‘Amsterdam-West Binnen de Ring’. Alle scholen onder dit Bestuur hebben het karakter van een openbare school.
26 augustus 2015
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
30 september 2015
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school