School voor iedereen
Welkom op de website van de 10e Montessorischool de Meidoorn in Amsterdam. De Meidoorn werd gesticht in 1949. Sinds 1 augustus 2007 valt de school onder stichting ‘Amsterdam-West Binnen de Ring’. Alle scholen onder dit Bestuur hebben het karakter van een openbare school.
1 juni 2015
Vandaag komt de fotograaf foto's nemen. Trek iets moois aan!
8 juni 2015
Vandaag zijn alle leerlingen vrij!
10 juni 2015
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
24 juni 2015
De Fancy Fair komt naar ons schoolplein! Van 12 - 17 uur is er weer van alles te doen.
26 juni 2015
Groep 3/4 gaat vandaag op schoolreis!
1 juli 2015
2 juli 2015
Groep 7 gaat vandaag op schoolreisje.
3 juli 2015
Laatste schooldag. Let op: de school is om 12.00 uur uit.
6 juli t/m 14 augustus 2015
Na een druk jaar genieten van welverdiende rust!