School voor iedereen
Welkom op de website van de 10e Montessorischool de Meidoorn in Amsterdam. De Meidoorn werd gesticht in 1949. Sinds 1 augustus 2007 valt de school onder stichting ‘Amsterdam-West Binnen de Ring’. Alle scholen onder dit Bestuur hebben het karakter van een openbare school.
27 oktober 2014
Vandaag gaat de OB naar de muziektheatervoorstelling Hieperdepiep! Hier ben ik!! in Podium Mozaïek.
29 oktober 2014
Vandaag is de tandarts op school.
4 november 2014
Onze leerlingen gaan dagelijks om met een enorme digitale informatiestroom. Dat leidt af en geeft problemen met focussen. Voor ons aanleiding om na te denken over onze visie op onderwijzen. Een aanleiding om een inspirerende specialist op dit gebied, Justine Pardoen, uit te nodigen voor de jaarlijkse AWBR lezing op dinsdag 4 november aanstaande.
5 november 2014
Vandaag zijn alle leerlingen vrij!
12 november 2014
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
17 november 2014
Schoolkeuze en inschrijving in het voortgezet onderwijs 19.00-20.00 uur
27 november 2014
De BB gaat vandaag naar een documentaire van de IDFA in Podium Mozaiek.
5 december 2014
De leerlingen zijn om 13.00 uur vrij.
8 december 2014
Vandaag zijn alle leerlingen vrij!
10 december 2014
Knutselactiviteiten door de hele school waarbij leerlingen elkaar begeleiden. Er is altijd ook hulp van ouders nodig: Kun je helpen? Laat het ons weten: ouderraadmeidoorn@gmail.com of via postvak directiekamer
18 december 2014
De leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Fijne feestdagen voor iedereen!