School voor iedereen
Welkom op de website van de 10e Montessorischool de Meidoorn in Amsterdam. De Meidoorn werd gesticht in 1949. Sinds 1 augustus 2007 valt de school onder stichting ‘Amsterdam-West Binnen de Ring’. Alle scholen onder dit Bestuur hebben het karakter van een openbare school.
5 december 2014
De leerlingen zijn om 13.00 uur vrij.
8 december 2014
Vandaag zijn alle leerlingen vrij!
10 december 2014
Knutselactiviteiten door de hele school waarbij leerlingen elkaar begeleiden. Er is altijd ook hulp van ouders nodig: Kun je helpen? Laat het ons weten: ouderraadmeidoorn@gmail.com of via postvak directiekamer
18 december 2014
De leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Fijne feestdagen voor iedereen!
8 januari 2015
Vandaag gaan MB3 en MB4 naar de tentoonstelling MixMax Brasil in het Tropenmuseum.
9 januari 2015
Vandaag gaan MB1 en MB2 naar de tentoonstelling MixMax Brasil in het Tropenmuseum.
14 januari 2015
Als u voor aanmelding van uw kind een kijkje wilt nemen in onze school
20 januari 2015
17.00-18.00 uur